Wernisaż wystawy Esencja

Projekt Powiększenie
1 kwiecień 2017

powrót do listy wydarzeń

Wytawa Esencja jest pierwszą wystawą otwierającą projekt pt. Powiększenie ,która jest rezultatem porozumienia o współpracy pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną,
a Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach.

Uczestnikami projektu sa studenci, doktoranci oraz wykładowcy z Katedry Malarstwa oraz Intermediów ASP w Katowicach.Projekt zakłada realizację 6 wystaw i wydarzeń artystycznych o charakterze otwartym mającym na celu zrozumienie sztuki współczesnej w kontekście społecznym i kulturalnym i historycznym, prezentacji trendów w młodej sztuce przy zastosowaniu różnych technik estetycznych i twórczych.

Opiekunem projektu po stronie ASP w Katowicach jest dr hab. Jolanta Jastrząb, prof.ASP W Katowicach, a kuratorami i koordynatorami dr hab.Paweł Mendrek i dr Dominika Kowynia.
Ze strony KSSE S.A. koordynatorem projektu jest Małgorzata Błaszczyk.

Katowicka  Specjalna Strefa Ekonomiczna zgodnie z polityką biznesu społecznie odpowiedzialnego czynnie wspiera młodych śląskich twórców poprzez partnerstwo w projektach o ważnym znaczeniu kulturalnym dla Regionu.

Wernisaż wystawy "Esencja"

Realistyczne portety, rozległe pejzaże,surowe wnętrza, martwe natury, artystyczne książki - instalacje i fotograficzne akty tak w największym skrócie mozna opisać dzieła sztuki składające się na Esencję.

Twórcy zaproszeni do uczestnictwa w  wystawie posługują się głównie klasycznymi środkami wyrazu: malarstwem,rysunkiem, suchorytem i fotografią analogową,Wirtuozerski warsztat jest dla nich żrółem satysfakcji twórczej i  i traktowany jest niemal równoważnie z tematem stanowiąc nierozerwalny tandem.W trakcie pracy nad przedstawieniem( bo mamy do czynienia głównie ze sztuką odnosząca się do świata widzialnego) zachodzi proces, w którym intensywna , rzemieślnicza część pracy w połączeniu z ideą artysty zmienia się w poezję wizualną.Jest to niezwykły moment dla twórcy, bardzo intymny, do którego Widz zwykle nie ma dostępu.

*Esencja - filoz.< natura danej rzeczy, decydująca o tym,że jest ona właśnie tą rzeczą, a nie inną> wg.SJP

Artyści: Lena Achtelik, Zbigniew Blukacz, Mateusz Hajman, Klaudia Lata, Maciej Linttner, Jagoda Masny, Szymon Prandzioch, Bogdan Topor, Barbara  Wójcik oraz Lech Majewski

Kuratorzy wystawy: Paweł Mendrek, Dominika Kowynia

Koordynacja projektu: Małgorzta Błaszczyk