Wernisaż wystawy Obrazy i Obiekty

8.06 - 10.07. 2018

powrót do listy wydarzeń

Na wystawie Jerzy Sojka prezentuje wybrane prace z ostatniego, ponad dwuletniego okresu twórczości, które jednocześnie obrazują jego ewolucyjny charakter, czyli przejście od uproszczonych, geometrycznych transpozycji pejzażu do czystej abstrakcji.

"Dlaczego abstrakcja? Dlatego, że jest to jest to język uniwersalny sztuki, szczególnie jej nurt geometryczny, który może absorbować uwagę każdego człowieka - odbiorcy, niezależnie od miejsca jego życia na Ziemi.

Spośród nurtów współczesnej sztuki światowej, mających dla mnie istotne znaczenie to: „Conceptual art”, „Hard-edge painting” i „Color field painting” i twórczość takich artystów jak: Ellsworth Kelly, Frank Stella, Barnett Newman, David Novros, Michael Kidner, Agnes Martin i oczywiście ich wielcy poprzednicy: Mark Rothko, Kazimierz Malewicz, Piet Mondrian, Yves Klein czy Josef Albers.

 Tworzę obrazy i obiekty abstrakcyjne, z których większość to kompozycje pozwalające odbiorcy na dostrzeżenie w nich źródła inspiracji. Jednak jest to tylko sygnalizacja pewnych nawiązań albo do ziemskiej doczesności (ogólne idee), albo do świata kosmicznego, np. do tzw. "złomu kosmicznego". Część moich prac cechuje wyłącznie czysta forma geometryczna, czyli bez jakichkolwiek sugestii.

 Najważniejszym dla mnie aspektem pracy plastycznej jest pomysł, z którego wynika forma dzieła, czyli proces i efekt jego materializowania. Uważam, że bardzo ważne jest tu silne sprzężenie pomysłu kompozycji z treścią tytułową dzieła. Immanentnym komponentem formy jest kolor, który odpowiednio wyszukany, determinuje wrażliwą aktywność widza przyciągając jego oko. Równie ważną rolę dla percepcji dzieła odgrywają świetne proporcje, podziały płaszczyzn i ich jakość, adekwatny do pomysłu, trafny kształt elementów czy dobór materiałów.

Wykorzystuję w pracy nie tylko typowe podobrazia płócienne, o standardowym formacie, kształcie i jakości powierzchni, ale także różne materiały, dzięki którym mogę realizować własne pomysły w różnorodny sposób i nadawać im charakterystyczny wyraz. Są to więc kompozycje niejednokrotnie modułowe, wieloelementowe (dyptyki, poliptyki), o różnych kształtach i rodzajach faktury, które mogą odstawać od płaskiej powierzchni ściany angażując przestrzeń, jakby w nią wychodząc. Stąd też moje prace często oscylują pomiędzy malarstwem, rzeźbą lub instalacją artystyczną."

............................

Ukończył PLSP w Katowicach. Studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym, Filia w Cieszynie. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jerzego Wrońskiego (1989).

 

Ważniejsze wystawy zbiorowe:

Wystawa "Jerzy Wroński i przyjaciele", BWA Katowice, 2018; 13 Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, BWA Ostrowiec Św., 2016; "Konkrétní podzim 2016 čtverec", Galerie U Přívozu, SVK, Muzeum VČ, Hradec Kralove, Czechy, 2016; 2 Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego, BWA Bydgoszcz, 2016; 43 Salon Zimowy, Muzeum Radom, 2014 (nominacja do nagrody); 12 Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, BWA Ostrowiec Św., 2014; 4 Międzynarodowe Biennale Obrazu "Quadro Art 2014", CMW Łódź; 6 Międzynarodowe Biennale Pasteli, BWA "Sokół" Nowy Sącz, 2013 (Medal ASP im J. Matejki w Krakowie); 5 i 4 Międzynarodowe Biennale Pasteli, BWA "Sokół" Nowy Sącz, Pałac Sztuki TPSP Kraków, 2011, 2008; 1 Ogólnopolski konkurs "Obrazy muzyką malowane", Pałac Sztuki TPSP Kraków, 2008.

Prace pastelowe, w ramach wystaw pokonkursowych, były eksponowane także za granicą: w Danii (Vejle), w Holandii (Galerie Kralingen - Rotterdam), na Słowacji (Trenczyn) oraz na Ukrainie (Lwów).

Dokumentacja wystawy: Jacek Boczar
Zdjęcia z wernisażu: Monika Sojka

 

Dokumentacja wystawy "Obrazy i Obiekty"

Wernisaż wystawy "Obrazy i Obiekty"