Wernisaż wystawy Naturalia / Artificialia

06.09 - 30.09.2019

powrót do listy wydarzeń

Wystawa Naturalia / Artificialia Leny Achtelik odnosi się w pewnym sensie do semantyki przedmiotów muzealnych, które jak wskazuje Teodora Adorno "przedmioty w odniesieniu do których obserwator nie zachowuje się tak, jak wobec żywych, zaś one same obumierają". 

Krzysztof Pomian takie przedmioty widzialne, posiadające znaczenie, nazywa semioforami. Semioforem może stać się dowolne ciało, rzecz, medium i odpad, który zostanie poddany dekontekstualizacji (wydzielenie z przyrody lub zmiana funkcji) oraz ekspozycji (możliwość oglądania, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed rozpadem). W przestrzeń muzealną włączone są one dlatego, że zatraciły swe związki z teraźniejszością, a nawet zostały celowo wypreparowane - muzeum staje się w tym przypadku mauzoleum. 

Martwe ciała – które zostają uprzedmiotowione, aby wydobyć na jaw ich znaczenia – stają się okazami, eksponatami, obiektami, reliktami, artefaktami. Naukowa systematyka i wiedza, wyrażająca się przez ich porządkowanie i klasyfikację, zamknięta w schematach i systemach, staje się próbą ustanowienia symbolicznego panowania nad światem. Poprzedzające muzea  gabinety osobliwości skupiały obok siebie, pozornie przypadkowe i wzajemnie nieprzystające, naturalia i artificialia. Kolekcje te, ze swymi niezwykłymi połączeniami, wielowymiarowymi układami zdają się bardziej adekwatną próbą ukazania rzeczywistości relacyjnych znaczeń  i nietrwałych stanów, niż dążenie do poznania naukowej prawdy i myślenie szukające niepodważalnych, wiecznotrwałych zasad. W konstrukcie gabinetu, zwracamy uwagę na regularności i prawidła, ale i odchylenia i osobliwości – jest to wyłącznie momentalny stan kontaktu z pewnymi sensami – rozumienie, poprzez ożywianie percypowanej materii. Wystawa „Naturalia / Artificialia„ jest pomyślana jako kompozycja szkatułkowa,  jednocześnie w samych obiektach można dostrzec nawarstwiające i łączące się treści symboliczne.

Lena Achtelik (1989) – Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (2016), obecnie doktorantka na macierzystej uczelni. Dwukrotna stypendystka Rektora oraz programu Erasmus+ w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii (Belgia, 2014/2015).  Mieszka i pracuje w Katowicach. Zajmuje się malarstwem, książką artystyczną, tworzy obiekty. Głównym polem jej działań są zagadnienia związane z dziedziną tanatologii oraz obszarami pamięci kulturowej i historii symboli.

Kurator wystawy: Małgorzata Błaszczyk

Zdjęcia, projekt plakatu: Ewa Brodek Piłat

Więcej o artystce na stronie: https://lenaachtelik.tumblr.com

Wernisaż wystawy Naturalia / Artificialia